Shop Forum More Submit  Join Login
TR Part 1 By Amaya-Ito-Kites by Amaya-Ito-Kites TR Part 1 By Amaya-Ito-Kites by Amaya-Ito-Kites
T.R Part 1 ra lò rồi đê = )))
: )
Bullet; Red Art 1: HQ: imgur.com/QsXkutO
For: :iconailea-p: nhìn nó hơi kì phải hông? tại mình không quen design size 600x350 TT
Hy vọng bạn thích nó TvT
Bullet; Red Art 2: HQ: imgur.com/NFT4XIX
For: :iconfast-chatter: nhìn nó hơi rồi phải hum TT
tao hy vọng là mày thích <3
Bullet; Red Art 3: HQ: imgur.com/HlICe7R
For:  :iconna-chucheo: Text hơi nhỏ với tớ cre tớ đặt chưa đẹp mong cậu thông cảm bỏ qua = ))))
Bullet; Red Art 4: HQ: imgur.com/HuFjCOy
For: :icontovien2007: Font chưa đẹp tại tớ nghèo font lúm
Mong cậu thích nó <3
Bullet; Red Art 5: HQ: imgur.com/BeMQbiV
For: :iconrinocucheo: hy vọng em thích nó <3
CREDIT: :iconhannxoxo2k:, :iconminbcucheo123:, :iconrinyhent:, :iconamaya-ito-kites:, :iconjennybabykawaii:, :iconginq-qq:, :iconhanaphuong200:, :iconlauran891:, :icondamdangteam:,...
Add a Comment:
 
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Aug 31, 2016  Student
Done
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Aug 31, 2016  Student
Cho xin PSD nha
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Sep 1, 2016  Student Interface Designer
không share nhé))))
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Sep 1, 2016  Student
Vại thui
Reply
:iconna-chucheo:
Na-Chucheo Featured By Owner Jul 23, 2016
- Thanks cậu
Reply
:icontovien2007:
ToVien2007 Featured By Owner Jul 8, 2016
. Rất thích = ))) 
Reply
:iconfast-chatter:
Fast-Chatter Featured By Owner Jul 8, 2016
- Tao xin , ưng lắm :v Nè cho tao xin link bộ res thứ 3 được k ?
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Edited Jul 8, 2016  Student Interface Designer
Res đó tao move cua bạn hannxoxo2k 
Reply
:iconfast-chatter:
Fast-Chatter Featured By Owner Jul 8, 2016
- Ừ
Reply
:iconsarasakura24:
Sarasakura24 Featured By Owner Jul 8, 2016  Student Interface Designer
Xin res art thứ 3 được không?
Reply
:iconailea-p:
Ailea-P Featured By Owner Jul 8, 2016
. Cảm ơn cậu ;         ;
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Jul 8, 2016  Student Interface Designer
- nothing nha
Reply
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner Jul 7, 2016
Đương nhiên là em thích, mơn chị nha :v
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Jul 8, 2016  Student Interface Designer
hem gì = ))))
Reply
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner Jul 8, 2016
Cho em xin PSD TvT
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
July 7, 2016
Image Size
2.7 MB
Resolution
980×1750
Link
Thumb

Stats

Views
196
Favourites
15 (who?)
Comments
15
Downloads
1
×