Shop Forum More Submit  Join Login
TR Part 2 By Amaya-Ito-Kites by Amaya-Ito-Kites TR Part 2 By Amaya-Ito-Kites by Amaya-Ito-Kites
T.R Part 2 ra lò rồi đê = )))
: )
Sorry vì hơi lâu
Bullet; Red Art 1: HQ: imgur.com/a/Rjy0g
For: :iconmiru-ew:
Hy vọng em thích nó TvT

Bullet; Red Art 2: HQ: imgur.com/a/DLHmP
For: :iconharuno-aki: nhìn nó hơi rồi phải hum TT

Bullet; Red Art 3: HQ: imgur.com/a/j4OIJ
For:  :iconyoora-2k4: Mong cậu thích nó <3

Bullet; Red Art 4: HQ: imgur.com/a/kpDRo
For: :iconnamikaze-fuyumi: clr lố rầu
Mong cậu thích nó <3

Bullet; Red Art 5: HQ: imgur.com/a/jDszn
For: :iconiloveidol:res hơi khó mix, bí style

CREDIT: :iconhannxoxo2k:, :iconminbcucheo123:, :iconrinyhent:, :iconamaya-ito-kites:, :iconjennybabykawaii:, :iconginq-qq:, :iconhanaphuong200:, :iconlauran891:, :icondamdangteam:, :iconannrv:, :iconkhanhlinhcucheoo: :iconhayashi-miria:....
Add a Comment:
 
:iconiloveidol:
Iloveidol Featured By Owner Sep 13, 2016  Student Digital Artist
Wa, cảm ơn cậu nhóe!
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jul 23, 2016  Student
Lung linh Kinh
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Jul 20, 2016
- Woa, cảm mơn cậu nhìu nhan <3
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Jul 20, 2016  Student Interface Designer
hem rỳ<3<3
Reply
:iconmiru-ew:
Miru-EW Featured By Owner Jul 20, 2016  Student Interface Designer
Em cảm ơn nhe. Ủa mah sao TR của em text lại là Suga BTS .-. Đâu có liên quan gì đâu ạ .-.
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Jul 20, 2016  Student Interface Designer
Lúc đầu làm Sugan thấy nọ trống nên thim vào BTS
^^
Reply
:iconmiru-ew:
Miru-EW Featured By Owner Jul 20, 2016  Student Interface Designer
ah ok ạ,em cảm ơn nhee
Reply
:iconannrv:
ANNRV Featured By Owner Jul 20, 2016
thanks for credit <33
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
July 20, 2016
Image Size
2.9 MB
Resolution
980×1700
Link
Thumb

Stats

Views
181
Favourites
15 (who?)
Comments
8
Downloads
1
×